Potschip?

We hebben voor de beeldvorming de boot maar een "mini skûtsje" genoemd in de inleiding.

Dat klopt uiteraard niet, want skûtsjes hebben redelijk vaste maten, die samenhingen met het gebruik ervan.

De vorm van onze boot lijkt wel op die van skûtsjes. De schepen voeren ook op dezelfde soort wateren. Smal en vooral ondiep.

De romp van "ús Edse" is geklonken en dus al behoorlijk oud (lassen van schepen is vooral in en na WW II in zwang gekomen).

Qua model is het waarschijnlijk ooit een Potschip geweest. Met die schepen gingen marskramers bij de boeren langs met potten en pannen. In die tijden waren er in Friesland nauwelijks wegen en ging alles over het water.

Ook werd wel turf vervoerd op de heel smalle wateren in Drenthe en Overijssel. Heaals is er erg weinig bekend over dit scheepstype.

Zie hieronder een afbeelding van een houten model van een potschip (bron onbekend):